قسمت۴۴- جنسیت و کلیشه‌ها

نکته
قسمت۴۴- جنسیت و کلیشه‌ها
تیر ۳۱, ۱۴۰۰

همیشه قبل از هر تصمیمی از پایداری بر آرمانتون در نفی کلیشه‌ها مطمئن شید

ثبت نام در خبرنامه