قسمت ۳
آذر ۲۴, ۱۴۰۰

حضرت باب به هر یک از حروف حی مأموریتی محول نمودند و اولین کسی که برای این امتحان آماده گشت، ملا علی بسطامی بود.

ثبت نام در خبرنامه