آیه‌های ملکوت
قسمت۳
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
اول: بخشی از لوح حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی که در کتاب آیات الهی جلد۱ آمده. چرا عالم انسانی بیمار است؟ درمانش چیست؟ دوم: بخشی از یکی از مکاتیب حضرت عبدالبها از کتاب منتخباتی از مکاتیب نصایح ایشان به مردمان و به ویژه به بهائیان
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه