یک مشاور خوب کیست؟

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

یک مشاور خوب کیست؟
۰۴ شهریور ۱۳۹۹

برای مشورت کردن باید به سراغ چه کسانی برویم؟ فرد مشاور باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آیا تخصص و دانش در مشاوره بیشتر اهمیت دارد و یا صفات و خصوصیات فردی فرد مشاور؟ در این برنامه خانم دکتر نیکول جعفری به ما برای یافتن یک مشاور خوب مشاوره می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه