قسمت ۳ – یک تجربه شگفت‌انگیز

Program Picture

پاورقی‌های من و صهبا

قسمت ۳ – یک تجربه شگفت‌انگیز
۰۶ اسفند ۱۳۹۹

از اولین مطلبی که در باره خانه جدید و صاحب‌خانه دستگیرم شده بود، سخت شگفت زده بودم و گمان نمی‌کردم بتوانم در آن محیط زندگی کنم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه