قسمت۳ – عشق و محبت

قسمت۳ – عشق و محبت
تیر ۲, ۱۴۰۰

عشق خدا قلعه‌ست محکم و امن و عظیم هر که در آن راه یافت حفظ شد از ترس و بیم

ثبت نام در خبرنامه