قسمت۳- شناخت خالق

ماه و ماهی
قسمت۳- شناخت خالق
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

شناخت خالق یکی از اسرار جهان هستی است که برای تمام انسان‌ها جذاب است. شناختی که تنها از صفات ممکن است. آیا وجود خدا یا عدم وجودش در زندگی ما تغییر و تاثیری ایجاد می کند؟

ثبت نام در خبرنامه