تربیت کودکان، زبان بدن

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودکان، زبان بدن
۱۴ آذر ۱۴۰۰

استفاده از یک منبع غیر کلامی برای ارسال پیام را زبان بدن می‌گویند. هماهنگی بین حرکات بدن و بیان کلمات بسیار مهم است. ندادن پیام‌های مبهم به کودک را جدی بگیریم، به فرزندان‌مان گوش بدهیم و با آن‌ها همدلی کنیم. جایگاه قرار گرفتن فرد در هنگام انتقال پیام به کودک مهم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه