قسمت۳ – باید به عنوان زن، نقشی در جامعه ایفا کنیم.

قسمت۳ – باید به عنوان زن، نقشی در جامعه ایفا کنیم.
آذر ۲, ۱۴۰۰

آنجلا، از زندگی‌اش به عنوان یک زن در افغانستان برامون می‌گه، همین‌ طور به استعدادهای زنان و نقشی که می‌تونن در جامعه ایفا کنن اشاره می‌کنه و در آخر فرایندی که زندگی خانوادگی‌اش رو متحول کرده توصیف می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه