قسمت ۳۹
خرداد ۲۷, ۱۴۰۰

بیاناتی شفاهی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره منزلت علم و جایگاه انسان در مقابل آن.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه