آیه‌های ملکوت
قسمت۳۵
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره صنعت ( هنر ) و هنرمند. بیاناتی از حضرت عبدالبها درباره هنر و جلوه آن در آثار هنرمند از جمله موسیقی‌دان، شاعر و نقاش. و لزوم آموزش هنر به کودکان.

ثبت نام در خبرنامه