آیه‌های ملکوت
قسمت۳۴
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در مورد دوست و دوستی. آن حضرت اشارات معنوی از مفهوم دوست را هم گوشزد می‌فرمایند.

ثبت نام در خبرنامه