آیه‌های ملکوت
قسمت۳۲
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهائ مبین آثار بهائی از رساله مدنیه. ایشان شرط ایجاد تمدن حقیقی برای عالم انسانی را ذکر فرموده‌اند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه