Program Picture
قسمت ۳۲
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی از رساله مدنیه. ایشان شرط ایجاد تمدن حقیقی برای عالم انسانی را ذکر فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه