آیه‌های ملکوت
قسمت ۳۲
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی از رساله مدنیه. ایشان شرط ایجاد تمدن حقیقی برای عالم انسانی را ذکر فرموده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه