قسمت۳۲- موضوع: صلح عمومی

پاراگراف
قسمت۳۲- موضوع: صلح عمومی
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

می‌گه: صلح عمومی چیه؟ بابا این آدمایی که من می‌بینم امکان نداره تکونی به خودشون بدن. درست بشو نیستن. تو هم الکی وقت‌ات رو تلف نکن. به زندگی‌ات برس. خوش بگذرون. برو دنیا رو ببین. چه کاریه آخه؟

ثبت نام در خبرنامه