قسمت۳۲- خانواده بزرگ

یادی از گذشته
قسمت۳۲- خانواده بزرگ
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰

آیا صحبت کردن یا فکر کردن به صلح جهانی خنده دار است؟ آیا باید قبول کنیم که جهان و جهانیان آشتی ناپذیرند و این که همیشه در حالت جنگ یا قهر به سر برند عادی است؟ آیا تصوری از جهان متحد و آشتی دارید؟ صلح جهانی از کجا آغاز می‌شود؟ یا یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه