قسمت۳۱- سرزمین رویاها

یادی از گذشته
قسمت۳۱- سرزمین رویاها
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

درباره طبیعت و زمین بسیار شنیده ایم. اما آیا تا به حال خودمان با خودمان درباره آن اندیشدیده ایم؟ چه تصویری از مکان ایده آل خود داریم؟ آیا این تصویر را در ذهن خود با طبیعت ترسیم می کنید؟ و آیا واقعیت بیرونی با آن چه ترسیم کرده اید همخوان است؟ یادی از گذشته این هفته را بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه