قسمت ۲
آبان ۱۸, ۱۳۹۸

برای رسیدن به حقیقت، چه در رویا باشی، چه حجتی برای تو باشد، چه میانه نماز باشی و یا الهام الهی برای تو باشد، فرقی ندارد در پیوستن به حقیقت.

ثبت نام در خبرنامه