قسمت ۲
مهر ۱۰, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء در کتاب خطابات در سفر اروپا، قسمت اول. ایشان درباره احساسات متضاد انسان صحبت فرموده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه