قسمت۲-۱۶- نقش مادران در جامعه تکثرگرا

Program Picture
قسمت۲-۱۶- نقش مادران در جامعه تکثرگرا
بهمن ۹, ۱۴۰۰

مادران جوان ایرانی که خود زیر بار نصایح تهدید آمیزِ مادران انقلاب‌ زده‌شان رنج کشیده‌اند بیشترین اهمیت در تربیت فرزند را باید به این واقعیت بدهند که جامعه ایران تکثرگراست. گزیده‌ای از سخنرانی خانم مهرانگیز کار در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش دوم و پایانی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه