قسمت۲- هنجار شکنی یا متمایز بودن

میزگرد جوان
قسمت۲- هنجار شکنی یا متمایز بودن
آبان ۱۲, ۱۳۹۹
متمایز بودن یکی از ویژگی های شخصیتی هر فردی است ولی گاهی خود را به صورت هنجار شکنی نشان می دهد. در این قسمت تعریف هنجار شکنی و متمایز بودن و فرق آنان بررسی می گردد و این سوال مطرح می گردد که چرا یک جوان میل به هنجار شکنی دارد؟

ثبت نام در خبرنامه