(۵-۲) – قسمت۲ – ملاقات بی‌نظیر

شعله - فصل ۲
(۵-۲) – قسمت۲ – ملاقات بی‌نظیر
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
خانم مارتاروت در حالی که به مسائل دینی اهمیتی نمی داد به توصیه یکی از بهائیان به ملاقات تورن تون چیس اولین بهائی آمریکائی می‌رود. اوبرای مارتا معنی درستی از دین ارئه می‌دهد که تحولی روحانی در مارتا به وجود می‌آورد .

ثبت نام در خبرنامه