قسمت۲- زندگی جدید

شعله - فصل ۲
قسمت۲- زندگی جدید
دی ۲, ۱۳۹۹
خانم سوزان مودی با این‌که از بهائیان دوری می‌کرد وقتی به نیویورک برگشت تصمیم گرفت منصفانه به صحبت‌های یک خانم بهائی گوش کند. همین انصاف او باعث شد که به دنیای جدیدی وارد شود وبرنامه‌های زندگی‌اش را آن‌طور که آبین بهائی انتظار دارد پیش ببرد

ثبت نام در خبرنامه