رهایی از دام خودرأیی

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

رهایی از دام خودرأیی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹

خودرأی بودن یکی از مضرترین خصوصیات آدمی است که باعث می‌شود ما تصمیمات مهم زندگی‌مان را بدون در نظر گرفتن میزان عاقلانه‌ای از دورنگری و احتیاط انجام دهیم. در حالی که مشورت آگاهی ما را افزایش می‌دهد و شک را به یقین تبدیل می‌نماید. فکر می‌کنید چگونه می‌توانیم خودمان را از دام خودرأیی رهایی بخشیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات با هم گفتگو خواهیم کرد و از نظرات خانم دکتر فرشته بتل بهره مند خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه