قسمت۲- جستجوی حقیقت

ماه و ماهی
قسمت۲- جستجوی حقیقت
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

جستجوی حقیقت یکی از ابزار مهم برای درک جهان می باشد. البته در دنیای امروز موانعی برای رسیدن به حقیقت وجود دارد حقیقتی که در برابر عقاید مختلف همیشه واحد است.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه