قسمت۲- امید روزی چون هر روز

یادی از گذشته
قسمت۲- امید روزی چون هر روز
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
بسیار امکان دارد که هر کسی در مسیر زندگی اش، آن جا که فکر می کند و تصمیم می گیرد تا اوضاع بهتری برای خود ایجاد کند طعم شکست را بچشد آن هم بارها. آیا برای شما هم اتفاق افتاده؟

ثبت نام در خبرنامه