آیه‌های ملکوت
قسمت۲۷
فروردین ۵, ۱۴۰۰

شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در مورد سفرهای حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی به غرب به چند نکته از کیفیت حضور آن حضرت در مجامع عمومی و ملاقات با گروه‌های بسیاری از مردم از هر قشر و دانشمندان و بزرگان ادیان و دیگران اشاره می‌فرمایند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه