قسمت ۲۶
اسفند ۲۸, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار و تعالیم بهائی درباره نوروز، اهمیت آن در آیین بهائی و توصیه‌های آن حضرت در مورد اقدامات مثبت در نوروز.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه