قسمت۲۶ – تربیت جنسی در کودکان – بخش اول

اتاق مشاوره
قسمت۲۶ – تربیت جنسی در کودکان – بخش اول
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

مادری بچه‌ سه و نیم‌ساله‌اش را می‌خواهد وارد اجتماع کند. سوالش این است که آیا نیاز هست فرزندش با مسائل جنسی آشنا شود؟ در این قسمت براساس این داستان در مورد هویت جنسی کودکان صحبت می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه