Program Picture
قسمت ۲۵
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار و تعالیم دیانت بهائی. ایشان زنان را به تلاش در تحصیل علم و کسب کمالات معنوی و مادی دعوت می‌فرمایند. هم‌چنین تربیت اطفال اعم از پسر و دختر را اقدامی اساسی برشمرده، آن را بزرگ‌ترین خدمت دانسته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه