آیه‌های ملکوت
قسمت۲۳
اسفند ۷, ۱۳۹۹

بخش‌هایی از چند بیان از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره عدم توجه به تفاوت‌ها، قیام به خدمت و نحوه رفتار با همه مردم جهان.

ثبت نام در خبرنامه