چشم‌های کبود، اشک‌های غمگین

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

چشم‌های کبود، اشک‌های غمگین
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

نامه‌ای دیگر، بدون تمبر و بدون تاریخ ارسال شده است به کانادا خطاب به خواننده‌ای در سبک پاپ-کانتری که زندگی‌اش چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ هنری، مصداق بارز بحران و پیروزی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه