قسمت۲۲ – روش آموزشی مونتسوری بخش اول

اتاق مشاوره
قسمت۲۲ – روش آموزشی مونتسوری بخش اول
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

در این قسمت پدر و مادری از خانم روحی وحید می‌پرسند که آیا روش مونتسوری برای کودکان مناسب است؟

ثبت نام در خبرنامه