قسمت۲۲- داستان طاهره

داستان ما
قسمت۲۲- داستان طاهره
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

مهمان این قسمت خانمی است با تجربه‌های زیاد از فعالیت‌های جامعه سازی. او چند سالی هست که مهاجرت کرده و برامون می‌گه که چطور پرورش روحانی فرزندش و فضایلی که در کلاس‌های اطفال کسب کرده او را در برابر چالش‌های زندگی در محیط‌های جدید واکسینه می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه