آیه‌های ملکوت
قسمت ۲۱
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.

ثبت نام در خبرنامه