اتفاقی عجیب و بی‌تکرار

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

اتفاقی عجیب و بی‌تکرار
۰۴ بهمن ۱۳۹۹

این هفته نامه‌ای را خواهیم شنید خطاب به داستان‌نویس توانای جنوب کشور عزیزمان ایران؛ احسان عبدی‌پور و خلاصه یکی از داستان‌های او را با هم مرور خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه