قسمت۲۰- دختران شاعر همسایه

بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت۲۰- دختران شاعر همسایه
دی ۲۷, ۱۳۹۹

در همسایه‌گی خانه ما خانه‌هایی هست که دختران‌شان علی‌رغم نابسامان بودن اوضاع خانه‌هایشان؛ سرشار از شعور شاعرانه‌اند. این نامه راجع به دختران شاعر همسایه خطاب به مخاطبان عزیز برنامه، نوشته شده است.

ثبت نام در خبرنامه