قسمت۲۰ – اشتعال
مهر ۲۸, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران همراه مادرشون دارند کتاب‌های مدرسه دو تا از دوستانشون که مشکل دارند رو جلد می‌کنند تا به دوست‌هاشون کمک کرده باشند. در همین حال مادربزرگ که تازه دعا خوندش تموم شده می‌آد پیش بچه‌ها.

ثبت نام در خبرنامه