قسمت۱- یک آدم کاملا ساده

یادی از گذشته
قسمت۱- یک آدم کاملا ساده
مهر ۳, ۱۳۹۹

این خاطره واقعی است و برای نویسنده عینا اتفاق افتاده. روزی در گذشته که نویسنده دانشجویی جوان بوده و در یک موقعیت ناخواسته قرار می گیرد.

ثبت نام در خبرنامه