قسمت۱ – قلب پاک

قسمت۱ – قلب پاک
خرداد ۱۹, ۱۴۰۰

باران و فاران از کلاس اطفال برگشته‌اند و با پدر و مادرشان در مورد قلب پاک و این که چطور می‌شود به آن رسید صحبت می‌کنند. بعد از آن بچه‌ها به کمک مادرشان، یک نقاشی در مورد قلب پاک می‌کشند و در نهایت هم صحبت‌های یک مربی اطفال را در این زمینه می‌شنویم.

ثبت نام در خبرنامه