قسمت ۱ – سیلابی از اشعه‌های خورشید

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱ – سیلابی از اشعه‌های خورشید
۱۳ آبان ۱۴۰۰

اولین نامه از فصل دوم نامه‌های بدون تمبر بدون تاریخ، خطاب به بانویی نوشته شده که حضرت عبدالبهاء‌ او را با طاهره قره‌العین مقایسه کردند و از او خواستند تا مانند او باشد و اسطوره وار زندگی کند. ما در هفته یا هفته‌های آینده نیز ادامه گفتگو با او را پی می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه