قسمت۱- جوان و فضای مجازی

میزگرد جوان
قسمت۱- جوان و فضای مجازی
آبان ۵, ۱۳۹۹
فضای مجازی یکی از بزرگترین اکتشافات بشر می باشد که زمان و مکان را درنوردیده است. در این قسمت، فضای مجازی و تاثیرات آن مورد بررسی قرار می گیرد و این سوال مطرح می شود که تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر جوانان چیست؟

ثبت نام در خبرنامه