بیش فعالی در کودکان

Program Picture

اتاق مشاوره

بیش فعالی در کودکان
۲۹ دی ۱۳۹۹

مادر یک کودک ۶، ۷ ساله نگران است که کودکش بیش‌فعال باشد. چرا که او مدام در جنب و جوش است و یک جا بند نمی‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه