قسمت۱۶ – کنترل خشم و عصبانیت

اتاق مشاوره
قسمت۱۶ – کنترل خشم و عصبانیت
دی ۸, ۱۳۹۹
چگونه خشم و عصبانیت یا پرخاش‌گرى را در خودمان و فرزندان‌مان کنترل کنیم و به حال اعتدال در آوریم

ثبت نام در خبرنامه