آیه‌های ملکوت
قسمت ۱۵
دی ۱۱, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبهاء، جانشین ایشان درباره موضوع فقر و ثروت، و فقیر و غنی.

ثبت نام در خبرنامه