آیه‌های ملکوت
قسمت۱۵
دی ۱۱, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و حضرت عبدالبهاء جانشین ایشان درباره موضوع فقر و ثروت، و فقیر و غنی.

ثبت نام در خبرنامه