قسمت۱۴ – انقطاع

نمایش باران و فاران
قسمت۱۴ – انقطاع
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

دراین قسمت فاران اجازه نمی‌دهد که خواهرش از اسباب‌بازی‌هایش استفاده کند و باران از قضیه ناراحت است و می‌گوید که فاران انقطاع ندارد.

ثبت نام در خبرنامه