قسمت ۱۳
اسفند ۴, ۱۴۰۰

در محکمه شیراز، سید باب مورد حمله حسین خان آجودان باشی قرار گرفت و تجار و امام جمعه شیراز و بزرگان به عظمت مقام سید باب واقف شدند.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه