قسمت ۱۳
بهمن ۵, ۱۳۹۸

در محکمه شیراز، سید باب مورد حمله حسین خان آجودان باشی قرار گرفت و تجار و امام جمعه شیراز و بزرگان به عظمت مقام سید باب واقف شدند.

ثبت نام در خبرنامه